Blanku centrēšanas iekārta PFC-400
Cena bez PVN EUR 6200